جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980223179334 مفهوم دولت باز و داده باز و نقش آن در تحول نظام اداری -فرج ‏اله رهنورد،نوشین مومن کاشانی
2 13980225179409 بررسي و تحليل جايگاه ايران در منطقه و جهان در پيمايش توسعه دولت الکترونيک سازمان ملل متحد -شراره بخت جو ، ناديا کلانتري ، سميرا همتي قره بلاغ
3 13980410190518 استانداردسازی خدمات دولتی -ابراهیم صادقی، معاون امور مطالعات نظام¬ها و فناوری¬های مدیریتی، سازمان اداری و استخدامی کشور نسترن علئی، رئیس گروه امور مطالعات نظام¬ها و فناوری¬های مدیریتی، سازمان اداری و استخدامی کشور
4 13980410190519 بررسی گزارش شاخص جهانی حکمرانی خوب با تاکید بر جایگاه ایران-محمد ذاکری، دکتری مدیریت دولتی، کارشناس امور مطالعات نظام ها و فناوری های مدیریتی، سازمان اداری و استخدامی کشور
5 13981221235971 مدل های تصمیم گیری در مدیریت منابع انسانی(مورد مطالعه: صنایع دانش بنیان)
حسن بودلایی
آذین رحیم لی
محمدحسین کناررودی
6 13990708249873 کاربست سمفونی رهبران ارشد در تحول اداری
مینا سادات هاشمی کاسوایی
افسانه دهقانپور فراشاه
7 13991023251702 تصمیم گیری در شرایط بحران جهانی کووید 19
محمد رحیمیان
8 13991023251704 بررسی عوامل موثر بر تفویض اختیار مدیران
حامد محمدی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 8 ( از 8 رکورد)