جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980301179606 پروژه تدوین نظام نامه مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی
2 13980410190515 طراحی مدل مفهومی مدیریت دانش دستگاههای اجرایی کشور-تیمور مرجانی استاديار گروه مديريت دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ايران ابوذر غلامعلی¬زاده دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، ایران
3 13991023251699 سنجش آمادگی استقرار مدیریت دانش
داوود خدادادی
حامد رحمانی
4 14000906275046 چارچوب ملی برای اجرای تصویب‌نامه مدیریت دانش در دستگاه‌های اجرایی
محمد حسن زاده
5 14000906275048 اينترنت اشيا و كاربست آن در تسهيل جريان دانش در سازمان‌های دولتي
سعیده عابدینی
امید نوع خواه
نجمه ناظری
6 14000906275049 اعتماد سازمانی، تسهیل¬گر مدیریت دانش در دستگاه¬های اجرایی
حسن منطق
7 14000906275050 لجستیک دانش دیجیتال در دوران پساکرونا
وحید اسلامی
نسرین شربتی
مصطفی امینی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 7 ( از 7 رکورد)