جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980301179606 پروژه تدوین نظام نامه مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی
2 13980410190515 طراحی مدل مفهومی مدیریت دانش دستگاههای اجرایی کشور-تیمور مرجانی استاديار گروه مديريت دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ايران ابوذر غلامعلی¬زاده دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، ایران
3 13991023251699 سنجش آمادگی استقرار مدیریت دانش
داوود خدادادی
حامد رحمانی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 3 ( از 3 رکورد)