جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13990320237674 شناسایی عوامل نگرشی مدیریت موثر بر ریسک نگهداشت استعدادها
آرین قلی پور
سارا حسن اصل بهبهانی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)