جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13981221235971 مدل های تصمیم گیری در مدیریت منابع انسانی(مورد مطالعه: صنایع دانش بنیان)
حسن بودلایی
آذین رحیم لی
محمدحسین کناررودی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)