جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 14000906275048 اينترنت اشيا و كاربست آن در تسهيل جريان دانش در سازمان‌های دولتي
سعیده عابدینی
امید نوع خواه
نجمه ناظری
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)