جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13981002204226 اندازه دولت :ضرورت استخراج نقشه حکمرانی کشور سید مجتبی شهرآئینی، کارشناس ارشد مدیریت دولتی، گرایش خط‌مشی گذاری عمومی، دانشگاه تهران عضو اندیشکده حکمرانی دانشگاه صنعتی شریف
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)