آخرین شماره


شماره 11 سال 19
بهار 1400
دانلود فایل

1 - واکاوی نقش داستا‌ن‌سرایی در تحول اداری ( DOI : 0)
( مینا سادات هاشمی کاسوایی - افسانه دهقانپور فراشاه )
2 - بررسی تاثیر مدیریت عملکرد کارکنان بر نوآوری فردی در سازمان‌های دولتی ( DOI : 0)
( آرین قلی پور - اعتبار نقدی )
3 - تحلیل نظام‌مند داده‌های منابع انسانی ( DOI : 0)
( رحمت اله پاکدل )
4 - تحلیل و دسته‌بندی عوامل ایجاد استرس شغلی در مشاغل ( DOI : 0)
( ماریه یدالهی - سجاد غریبی - مائده یدالهی )
5 - آینده مدیریت منابع انسانی عمومی ( DOI : 0)
( سامان جهاندیده )