راهنمای تدوین مقاله


ضوابط و شرایط پذیرش مقالات در فصلنامه تحول اداری

از نویسندگان محترم که علاقه مند ارسال مقالات خود به فصلنامه هستند، درخواست می شود ضمن رعایت ضوابط و چهارچوب های تعیین شده، مقالات خود را به در قالب محورهای موضوعی زیر به دبیرخانه فصلنامه تحول اداری ارسال نمایند. لازم به ذکر است مقالات پس از داوری، قابل نشر در این فصلنامه خواهد بود.

محورهاي موضوعي

1-      سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری

2-     قانون مدیریت خدمات کشوری

3-     برنامه های اصلاح و توسعه نظام اداری

4-     نظریه های دولت و سیاست گذاری عمومی

5-     نظام های تنظیم گری

6-       تئوری ها و رویکردهای مدیریت بخش عمومی

7-     مهندسی نقش و ساختار دولت

8-     مدیریت سرمایه انسانی

9-     توسعه دولت الکترونیک و مدیریت فرایندهای سازمانی

10- مدیریت عملکرد در نظام اداری

11- حقوق شهروندی در نظام اداری

12- مدیریت بهره وری نظام اداری و اجرایی کشور

13- ارائه خدمات عمومی در فضای رقابتی

14- نظارت و ارزیابی در نظام اداری

15- نظام ها و فناوری های مدیریتی نوین

16-  سلامت و شفافیت اداری

17-  مدیریت اطلاعات نظام اداری

18- فرهنگ سازمانی در نظام اداری

19-  جانشین پروری و تربیت مدیران آینده

20-  مدیریت توسعه استعدادها

21-  رویکردهای مدیریت هزینه سرمایه انسانی

22-  آینده پژوهی در مدیریت سرمایه انسانی

23-  مدیریت شایستگی و شایسته پروری

24- حرفه ای گرایی در مدیریت

شرایط پذیرش مقاله

1-     با اهداف فصلنامه تناسب داشته باشند.

2-     ویژگی مقالات علمی – پژوهشی یا علمی – ترویجی را داشته باشند.

3-     دارای فهرست منابع و ماخذ مستند و اطلاعات کتاب شناختی معتبر باشند.

4-     قبلا در نشریه های داخلي و خارجي يا مجموعه مقالات سمينارها و مجامع علمي چاپ نشده یا بطور همزمان برای انتشار به جایی دیگر واگذار نشده باشند.

سایر ضوابط فصلنامه

1-     دريافت مقاله بصورت الكترونيكي می باشد.

2-     مقاله هاي ارسالي مورد ارزيابي داوران تعيين شده از طرف شورای نویسندگان قرار خواهند گرفت و پذيرش نهايي آنها منوط به تایيد شورای نویسندگان است.

3-     حق ویرایش مقاله های پذیرفته شده برای فصلنامه محفوظ است.

4-     مسئوليت مطالب، نظريات و اطلاعات ارائه شده در مقاله ها و صحت و سقم آنها برعهده مولف، مولفان و مترجم است.

5-     مقاله های دریافت شده به مولف يا مؤلفان و مترجم بازگردانده نمی شوند.

نحوه نگارش مقاله

1-     مقاله حداقل 10 و حداکثر در 15 صفحه A4 با فاصله خطوط Single و حاشیه های 3 سانتی متر از هر طرف در نرم افزار  Wordتایپ و تنظیم گردد.

2-     نوع قلم فارسي و انگليسي و اندازه آنها مطابق جدول زیر استفاده شود.

3-     اصول نگارش زبان فارسی بطور کامل رعایت شده و از به كاربردن اصطلاحات انگلیسی که معادل فارسي آنها در فرهنگستان زبان فارسي تعريف شده اند، حتي الامكان پرهيز گردد.

 

بخش

نام قلم

اندازه قلم

عنوان مقاله

Nazanin  B پر رنگ

14

متن مقاله

Nazanin  B

11

عناوين بخش­هاي مقاله

Nazanin  B  پر رنگ

12

نام مولفان

Nazanin  B پر رنگ

12

كلمه چکيده و کلمات کليدی

Nazanin  B پر رنگ

12

عناوين جداول و اشکال

Nazanin  B پر رنگ

11

متن جداول و شکل ها و منابع

Nazanin  B

11

متن انگليسي

Times New Roman

يك واحد كمتر از اندازة

فارسي در هر موقعيت

نحوه تنظیم مقاله

1-     صفحه اول مقاله موارد زير را شامل گردد.

-         عنوان مقاله به فارسی، در سطر بعد نام و نام خانوادگی نویسنده يا نویسندگان به ترتیب نویسنده یا مترجم اصلی، نویسنده یا مترجم دوم و بقيه

-         مرتبه علمی و سازمانی متبوع آنها در پاورقي اولين صفحه درج گردد.

-         عکس پرسنلی مولف و یا مولفان و یا مترجمین

-         نشانی (آدرس پستی و کدپستی)، تلفن، دورنگار، و پست الکترونیک مسئول مکاتبات مقاله و تاریخ ارسال مقاله در پا نويس صفحة اول مشخص شود.

-         چکیده ساختارمند بوده و شامل بخش هایی از قبیل هدف مطالعه، روش، یافته ها و نتایج باشد. لذا از اشاره به مراجع و استفاده از پاورقی در چکیده خودداری فرمایید. 

-         چکیده فارسی در حداکثر 200 كلمه به همراه کلیدواژه ها

-          چکیده انگليسي و کلیدواژه  های انگليسي در صفحه مجزا

-         تعداد کلمات کلیدواژه فاریسی و انگلیسی حداکثر 5 و حداقل 3 کلید واژه که با استفاده (،) از هر واژه جدا شود.

2-     ساختار متن اصلي مقاله حتي المقدور بخش های زیر را شامل گردد.

مقالات ترویجی

-         مقدمه

-         پيشينه و ادبیات نظری

-         بحث و بررسی

-         نتيجه گيري

-         منابع و ماخذ

مقالات پژوهشی

-                   مقدمه و بیان مسئله

-                   پيشينه و ادبیات نظری

-                   روش تحقیق

-                   یافته های پژوهش

-                   بحث و بررسی

-                   نتيجه گيري و پیشنهادها

-                   منابع و ماخذ

3-     نحوة درج جداول و نمودارها

-         جداول و نمودارها به ترتیب شماره گذاری شده و در متن مقاله در جاي خود مورد استفاده قرار گيرند.

-         عنوان تمام جداول در بالا و نمودار ها در پايين آنها درج شوند.

-         ذکر مرجع در كنار عنوان جداول و نمودار ها ضروری است.

4-     نحوة درج ساير موارد

-         نمادگذاری ها و زيرنويس ها در پایين هر صفحه درج شود.

-         ضمائم و يادداشت ها در انتهاي مقاله و بعد از مراجع آورده شوند.

5-     شيوة تنظيم مراجع

در متن مقاله مراجع (با نام مؤلف و سال) اشاره شده و در زيرنويس هر صفحه به زبان اصلي آورده شوند، سپس مراجع به ترتيب حروف الفبا و با شروع از مراجع زبان فارسی و سپس مراجع زبان انگليسی، مرتب شده و در انتهای مقاله آورده شوند. ضروري است تمام مراجع در متن مورد ارجاع واقع شده باشند.

6-     شیوه استناد:

فهرست منابعی که در مقاله استفاده شده است در انتهای مقاله با رعایت حروف الفبا مبتنی بر روش (APA) به شرح زیر ارایه شود.

- کتاب ها

الف) تالیف: نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، نام، (سال انتشار). عنوان کتاب، نوبت چاپ، محل انتشار: نام ناشر

ب‌)    ترجمه: نام خانوادگی نویسنده، نام، (سال انتشار). عنوان کتاب، نوبت چاپ، نام کامل مترجم، محل انتشار: نام ناشر

 

-     مقالات
نام خانوادگی نویسندگان، نام (سال انتشار). عنوان مقاله، نام مجله، دوره و شماره مجله، شماره صفحات مقاله

توضیح
 عنوان کتابها، نام مجلات و روزنامه ها با قلم (ایتالیک) تایپ شود. در صورتیکه تعداد نویسندگان بیش از دو نفر باشند نام خانوادگی نویسنده اول ذکر گردد و در پی آن برای منابع فارسی (و دیگران) و منابع لاتین (et al) ذکر گردد.

راهنمای نگارش تجارب موفق

از کلیه دستگاه های اجرایی، مدیران، کارکنان و صاحبان تجربه در بخش دولتی دعوت می شود تجربیات ارزشمند خود در زمینه اجرای طرح ها و پروژه های موفق، پیاده سازی مدلهای نوین، اجرای موفق برنامه های تحول اداری و یا حل یک مساله و مشکل اساسی در سازمان های دولتی را به منظور به چاپ و اشتراک گذاری به دبیرخانه فصلنامه تحول اداری ارسال نمایند. همچنین از علاقه مندان تقاضا می شود تا تجربیات خود را بر اساس ساختار كلي نگارشی زیر تنظیم نمایند.

 ساختار كلي برای نگارش تجربه موفق

-      مقدمه شامل معرفی سازمان و معرفی تجربه موفق ارائه شده به صورت خلاصه

-      تعریف واژه ها و اصطلاحات

-      تشریح رخداد/ مساله اصلي/ فرصت بلااستفاده بعنوان نقطه شروع

-      تبیین اهميت و ارزش تجربه رخ داده در حل مساله يا بهره مندی از ظرفيت موجود

-      قلمرو (زمان و مكان) وقوع تجربه و مستندسازی آن

-      تشریح چگونگی اعمال تجربه و مستندسازی آن ( اعم از قدامات انجام شده براي حل مساله و یا بهره مندي از فرصت، وضعیت سازمان/ شرکت و بخش مربوطه (در ارتباط با مساله) قبل و پس از تجربه و ...)

-      احصاء دستاوردهای کمی و کیفی تجربه موفق در عمل

-      ارائه پیشنهادات کاربردی