فهرست مقالات


شماره 2 سال 14 پاییز 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13980223179333 راه کارهای بهبود برنامه‌های اصلاح نظام اداری مبتني بر آسيب‌شناسي برنامه‌هاي گذشته -محمد عبدالحسین‌زاده،سید محمدحسین قریشی،سید مجتبی شهرآئینی
2 13980223179334 مفهوم دولت باز و داده باز و نقش آن در تحول نظام اداری -فرج ‏اله رهنورد،نوشین مومن کاشانی
3 13980223179335 مدل شایستگی‌های عمومی مدیران دستگاه‌های اجرایی کشور -سید صدرالدین صدری نوش آبادی،عمران رمضانی اردی،پریسا اصغری
4 13980223179337 مدلی برای بلوغ دولت هوشمند؛ بستری برای اقتصاد مقاومتی-محمدرضا تقوا،سید محمدتقی تقوی فرد،علی معینی، محمدرضا زین الدینی
5 13980231179582 مشارکت دستگاه های اجرایی در توسعه دولت الکترونیک
6 13980231179583 حقوق شهروندی در نظام اداری
7 13980231179584 گزارش اجرای جایزه دولت الکترونیک
8 13980231179585 چالش های اداره امور عمومی در دنیای هوش مصنوعی و ربات ها
9 13980231179586 معرفی انجمن اداره امور عمومی (مدیریت دولتی) امریکا (ASPA) و مجله اداره امور عمومی PAR
10 13980301179604 تبیین نظام نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی
11 13980301179605 سومین کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی
12 13980301179606 پروژه تدوین نظام نامه مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی

ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 4 ( از 4 رکورد)