مقاله


کد مقاله : 14000906275050

عنوان مقاله : لجستیک دانش دیجیتال در دوران پساکرونا

نشریه شماره : 66 فصل تابستان 1400

مشاهده شده : 93

فایل های مقاله : 958 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مصطفی امینی info@mostafa-amini.com دانش آموخته دکترا
2 وحید اسلامی va.eslami@gmail.com - کارشناسی ارشد
3 نسرین شربتی n.sharbati@ymail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

در دوران انقلاب صنعتی چهارم، دانش در کنار داده‌ها، به‌عنوان سرمایه‌ای غیرملموس، جایگاه مهمی در سازمان‌های نوین پیدا کرده است. به‌کارگیری هرچه بهتر و موثرتر دانش سازمانی به‌صورت سازماندهی‌شده، مدیریت‌شده و تلفیق آن در فرهنگ سازمانی، پیشرفتی قابل توجه از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سازمان ایجاد می‌کند.جریان دانش قابل رؤیت نیست، اما اثربخشی در فرایند مدیریت دانش به‌شدت به جریان پیوسته آن بستگی دارد و این امر به‌عنوان یک فرایند انتقال دانش میان افراد یا به‌عنوان یک مکانیسم پردازش دانش تعریف شده است. عدم به‌کارگیری پلتفرم‌های جریان دانش موانعی را ایجاد می‌کند که باعث بروز محدودیت‌های موقتی، کمبود انگیزه و آگاهی در کارمندان و عدم هماهنگی کافی میان بخش‌ها شده و هزینه سنگینی را به سازمان تحمیل می‌کند. مديريت جریان دانش، بیشتر به دنبال آن است تا میان افراد شاغل در یک سازمان ارتباط دانشی برقرار کند؛ روش‌های استفاده از دانش سازمانی را آموزش دهد؛ زمینه‌های تبدیل دانش شخصی به دانش جمعی و بالعکس را فراهم آورد و درنهایت نوآوری و خلاقیت را تقویت کند. در همین راستا، این مقاله با ارائه یک مدل مفهومی برای یک رویکرد نوین از مدیریت جریان دانش تحت عنوان لجستیک دانش به‌دنبال ترویج انتقال پیش‌دستانه دانش در سازمان‌های مدرن است.