مقاله


کد مقاله : 14000906275046

عنوان مقاله : چارچوب ملی برای اجرای تصویب‌نامه مدیریت دانش در دستگاه‌های اجرایی

نشریه شماره : 66 فصل تابستان 1400

مشاهده شده : 186

فایل های مقاله : 1/71 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد حسن زاده hasanzadeh@modares.ac.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

مدیریت دانش به معنای امروزی آن، بیش از پنجاه سال سابقه دارد و از حضور این مفهوم در منظومه علمی کشور هم حدود دو دهه می‌گذرد. دستورالعمل و نظام‌نامه مدیریت دانش در دستگاه‌های اجرایی نیز به ترتیب در دی¬ماه 1399 و خردادماه 1400 ابلاغ شده است و جاری‌سازی آن در دستگاه‌های اجرایی نیازمند دقت نظر و توجه به چارچوب‌های علمی است. این مقاله با هدف تبیین مولفه‌های اجرایی و عملیاتی مدیریت دانش در دستگاه‌های اجرایی با لحاظ ملاحظات دستورالعمل و همچنین شرایط دستگاه‌های اجرایی، چارچوبی را برای اجرا پیشنهاد کرده است. توجه به ابعاد و اجزای پیشنهادشده در کنار پیاده‌سازی فرایندهای پیشنهادی مدیریت دانش می‌تواند به مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی در پیاده‌سازی مدیریت دانش کمک کند.