مقاله


کد مقاله : 14000512274414

عنوان مقاله : واکاوی نقش داستا‌ن‌سرایی در تحول اداری

نشریه شماره : 65 فصل بهار 1400

مشاهده شده : 148

فایل های مقاله : 472 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مینا سادات هاشمی کاسوایی minahashemi@ut.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا
2 افسانه دهقانپور فراشاه dehghanpur@ut.ac.ir دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

طی سال‌های گذشته تاکنون، تدوین و اجرای برنامه‌های اداری دستخوش تغییر و تحول بسیاری بوده است. به‌رغم تلاش¬های صورت گرفته، بسیاری معتقدند نتایج مطلوبی از این اقدامات حاصل نشده است. در بررسی موانع تحول اداری، فرهنگ یکی از موانع کلیدی است. مانع فرهنگی به معنای نبود فرهنگ پذیرش تغییر موجب شده است تحول اداری با مانع بزرگی روبه‌رو شود. نحوه برخورد با این مانع نیز باید با ماهیت مشکل سازگار باشد؛ بنابراین باید ابزاری معرفی شود که به‌طور نامحسوس و نرم بتواند فرهنگ عدم پذیرش تغییر را رفع کند. داستان‌سرایی ابزاری است که می‌توان با استفاده از آن، این مانع را برطرف ساخت. این مطالعه به بررسی اجمالی نقش داستان‌سرایی به‌منزله ابزاری مهم برای مقابله با مانع فرهنگی در تحول اداری می¬پردازد.