مقاله


کد مقاله : 13991023251704

عنوان مقاله : بررسی عوامل موثر بر تفویض اختیار مدیران

نشریه شماره : 63 فصل پاییز 1399

مشاهده شده : 308

فایل های مقاله : 503 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حامد محمدی Mohammadi.h.16@gmail.com مدرس دکترا

چکیده مقاله

تفویض اختیار یکی از شیوه‌های اصلی توانمندسازی کارکنان و سیاست عدم تمرکز در سازمان‌ها قلمداد می‌گردد که از طریق آن اختیار و مسئولیت به رده‌های پایین سازمان واگذار شده و دارای آثار متعددی همچون بهبود کیفیت خدمات، سرعت پاسخگویی و بهبود فرآیندهای سازمانی می‌باشد. شرکت گاز استان مازندران به عنوان یکی از شرکت‌های تابعه صنعت گاز ایران به عنوان یک سازمان خدمت‌رسان و پروژه‌محور در جامعه فعالیت می‌نماید و جهت افزایش بهزیستی و رفاه شهروندان از طریق تامین و پایداری انرژی گاز اهتمام می‌نماید و جهت تحقق این ماموریت، تفویض اختیار به عنوان یکی از ابزارهای اصلی جهت بهبود کیفیت و تسریع در اجرای پروژه‌های گازرسانی باید لحاظ گردد. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر، سنجش وضعیت ابعاد موثر بر تفویض اختیار در شرکت گاز استان مازندران بوده و یافته‌ها بیانگر آن است که ابعاد اداری و فنی- عملیاتی در وضعیت مطلوب و بعد مالی تفویض اختیار در وضعیت نامطلوب قرار دارد.