مقاله


کد مقاله : 13991023251702

عنوان مقاله : تصمیم گیری در شرایط بحران جهانی کووید 19

کلمات کلیدی : -

نشریه شماره : 63 فصل پاییز 1399

مشاهده شده : 152

فایل های مقاله : 340 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد رحیمیان m.rahimian92@gmail.com - دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

این مقاله کارکردهای اساسی و چارچوب تصمیم‌گیری شامل شناخت، ارتباط، هماهنگی و کنترل، در شرایط بحران کرونا را مورد بررسی قرار می‌دهد. این چارچوب برای تصمیم‌گیری در شرایط بحران در کشورهایی نظیر کره‌جنوبی، ایتالیا و ایالات‌متحده به‌کار رفته است؛ کشورهایی که مقامات دولتی آنها با چگونگی شناسایی و روش‌های کنترل و پاسخ به این تهدید مرگبار و نامرئی مواجه هستند. نویسندگان مقاله بر ایجاد توازن میان جلوگیری از انتقال ویروس، محافظت از سلامت عمومی و کاهش خسارت اقتصادی تاکید می‌کنند. پیامدهای ناشی از این بحران، زمینه را برای تصمیم‌گیری بهتر و سرمایه‌گذاری در یک سیستم زیرساخت جهانی اطلاعات به منظور مدیریت تهدیدات گسترده و حوزه‌های چند رشته‌ای نظیر سلامت، اقتصاد و پایداری جامعه جهانی مهیا می‌سازد. نتایج مقاله حاکی از آن است که ارتباطات به موقع و معتبر که توسط برنامه‌ریزی صحیح پشتیبانی شده منجر به شکل¬گیری یک شناخت جمعی می‌شود. کارکنان آموزش‌دیده، فناوری مناسب و رهبری جسورانه، با تقویت این شناخت جمعی اقدامات هماهنگ شده را برای کنترل یک بحران جهانی گسترده امکان‌پذیر می‌کند.