مقاله


کد مقاله : 13990708249875

عنوان مقاله : چالش‌های مدیریت منابع انسانی در نظام اداری ایران

نشریه شماره : 62 فصل تابستان 1399

مشاهده شده : 2135

فایل های مقاله : 399 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 اسماعیل اسدی esmaeil.asadi@gmail.com استادیار دکترا
2 محمد ذاکری moh.zakeri1983@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

در این پژوهش چالش‌های پیش روی سازمان‌های اداری ایران در حوزه مدیریت منابع انسانی بررسی شده است. این پژوهش به لحاظ ماهیت و مخاطب شناسی کاربردی، به لحاظ هدف اکتشافی و به لحاظ روش مروری و کتابخانه‌ای است. در این مقاله، چالش‌های مدیریت منابع انسانی سازمان‌های دولتی در شش حوزه برنامه‌ریزی شایسته‌سالاری و جانشین‌پروری؛ ارزیابی و مدیریت عملکرد؛ استخدام و گزینش؛ تجزیه و تحلیل شغل؛ حقوق و دستمزد؛ آموزش و بهسازی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این بررسی نشان داد تغییرات هرم جمعیتی، ویژگی‌های فرهنگ عمومی و سازمانی، ضعف نظام‌های ارزیابی عملکرد و سیستم پرداخت مبتنی بر عملکرد، نارسایی‌های نظام آموزش و توانمندسازی کارکنان، ناهماهنگی در نظام پرداخت بین کارکنان و مدیران و نیز سازمان‌های مختلف از اهم چالش‌های پیش روی مدیریت منابع انسانی در نظام اداری ایران در مسیر تحقق اهداف چشم‌انداز و اسناد بالادستی نظام می‌باشد.