مقاله


کد مقاله : 13990708249874

عنوان مقاله : مدل¬های نوآورانه مدیریت فناوری اطلاعات

نشریه شماره : 62 فصل تابستان 1399

مشاهده شده : 1640

فایل های مقاله : 368 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 افشین فیروزی اوجاق firouzi.af@vu.iust.ac.ir استاد دکترا
2 سمیه سجده ئی sojdehei@vu.iust.ac.ir دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 محمدرضا رسولی rasouli@iust.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

نوآوری یک عامل اساسی در ایجاد رقابت است که سبب رشد سازمان می‌شود و مانند موتور توسعه¬ای است که به سازمان¬ها اجازه می¬دهد از کارایی بالاتری برخوردار شوند. برخلاف رویکرد سنتی که به خلق نوآوری به‌گونه‌ای غیر نظام‌مندغیر نظام‌مند و غیر سازمان‌یافته معتقد است دیدگاه نظام نوآوری ، نوآوری را حاصل ابزارها و روش-هایی در قالب یک سیستم معرفی می¬کند. امروزه فناوری اطلاعات ابزار و راهبرد جدیدی است که تحت کنترل نظام نوآوری می¬تواند تاثیر شگرفی بر روند ارتقاء بهره¬وری در سازمان¬ها داشته باشد. درواقعدر واقع فناوری اطلاعات موتوری است که به‌طور فزاینده¬ای نوآوری را هدایت کرده و می¬تواند از طریق روش¬های نوآورانه ارزش محصولات و خدمات را افزایش دهد. در این مقاله سه رویکرد اصلی مدیریت نوآورانه فناوری اطلاعات بررسی و برای هر رویکرد مدلی معرفی می¬شود. این رویکردها سه حوزه مدل ارائه خدمات ، ادغام با فرآیندها و ساختار سازمانی را پوشش می¬دهند. درک چگونگی بهره¬گیری از فناوری اطلاعات در سازمان¬ها برای پیاده‌سازی روش-های نوآورانه و مزیت‌های نوآوری می¬تواند برای مدیران سازمان¬ها بسیار مفید باشد.