مقاله


کد مقاله : 13990320237673

عنوان مقاله : اقدام پژوهی در سازمان‌ها الگویی برای بهبود، تغییر و یادگیری

نشریه شماره : 61 فصل بهار 1399

مشاهده شده : 142

فایل های مقاله : 413 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فرهاد علی پور alipoor_f@yahoo.com استادیار دکترا
2 محمد ذاکری moh.zakeri1983@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

امروزه مدیران سازمان¬ها و دستگاه¬های اجرایی در سطوح مختلف با مسائل گوناگونی در حوزه¬های تحت مدیریت خود مواجه هستند و در پی تحلیل و حل آن به روش علمی هستند؛ اما پژوهش¬های رسمی و رایج کنونی در بسیاری موارد نتوانسته کمکی برای حل آن مسائل کند. ازاین‌رو، این پژوهش با هدف معرفی اقدام-پژوهی به‌عنوان روشی معطوف به حل مسائل سازمانی انجام شده است. پژوهش حاضر در دسته پژوهش¬های مروری است و به روش مطالعات کتابخانه¬ای انجام شده است. برای این منظور، با معرفی روش اقدام¬پژوهی و اقدام¬پژوهی مشارکتی و مدل¬های مختلفی که برای تشریح چرخه اجرای آن در سازمان معرفی شده است، اشاره¬ای به مهم¬ترین مزایای آن برای سازمان¬ها، ازجمله تمرکز بر مسائل و مشکلات سازمان، بهبود رشد حرفه-ای کارکنان، تعامل مثبت با همکاران، کمک به ایجاد تغییرات ضروری در سازمان، تأمل بر عمل خود و بهبود ارتباطات شده است. جایگاه اقدام¬پژوهی به‌عنوان یک روش تحقیق و در بین روش¬های تحقیق و رابطه آن با نظریه در بخش دیگری از مقاله مورد توجه قرار گرفته است و کاربرد ویژه آن در عارضه¬یابی و توسعه سازمانی نیز بررسی شده است. همچنین برای آشنایی با زمینه و الگو¬های کاربردی آن در حل مسائل سازمانی، نمونه-هایی از اجرای آن در حوزه¬هایی مانند بازمهندسی فرایندها، توانمندسازی کارکنان، مدیریت خرید و تامین، توسعه پروژه¬های خدمات الکترونیکی دولت و استقرار سیستم بودجه¬ریزی مبتنی بر عملکرد در سازمان¬های ایرانی و خارجی معرفی و تشریح شده است.