مقاله


کد مقاله : 13981221235971

عنوان مقاله : مدل های تصمیم گیری در مدیریت منابع انسانی(مورد مطالعه: صنایع دانش بنیان)

نشریه شماره : 60 فصل پاییز - زمستان 1398

مشاهده شده : 136

فایل های مقاله : 467 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسن بودلایی hasanboudlaie@ut.ac.ir استادیار دکترا
2 محمدحسین کناررودی mohammad.hkenarroodi@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
3 آذین رحیم لی a.rahim@yahoo.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

در سازمان‌ها و صنایع امروزی، دلایل زیادی وجود دارد که نشان می¬دهد تصمیم¬گیری در حوزه منابع انسانی با ملاحظات متعدد اخلاقی، اجتماعی و قانونی همراه است و این مسئله، پژوهش در این حوزه را موجه می¬سازد. هدف از این پژوهش، بررسی مدل‌های تصمیم¬گیری در مدیریت منابع انسانی در صنایع دانش‌بنیان است. تمرکز این تحقیق روی کشف یافته‌های جدید به‌عنوان فرایندی برای تصمیم¬گیری و ادغام آن به‌عنوان یک زمینه شغلی برای مدیریت منابع انسانی است. اين مطالعه کیفی، ادراک و تجارب متخصصين منابع انساني مشغول به کار در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را مورد بررسي قرار داده ¬¬است. جمعیت این مطالعه، از متخصصین عضو منابع انسانی از چندين شرکت دانش‌بنیان حرفه‌ای مرتبط و قوی تشکیل شده است که به نیازهای متخصصین منابع انسانی می‌پردازد. برای جمع‌آوری داده¬های تحقیق، از پرسش‌های استقرائی (بسته) و قياسي (باز) به‌عنوان بخشی از پروتکل مصاحبه استفاده شد. مصاحبه‌های تحقیق به صورت عمیق و با استفاده از تکنیک نردبانی انجام شد. درنهایت نتایج تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل تم و با توجه به چهار گونه ادراک، تجربه، آثار و پیامد متخصصین، 19 تم¬ فرعی و 9 تم اصلی که عبارتند از: اقدامات غیر اثربخش مدیریت منابع انسانی، هدر رفت منابع سازمانی، خلاقیت سازمانی،/عدم درگیرسازی شغلی، افزایش رفتارهای منفی در محیط کاری/ ترک خدمت نیروی انسانی، افت توانمندسازی نیروی انسانی/ افت سرمایه روان‌شناختی، عدم دستیابی به چشم-اندازهای سازمانی را نشان داد.