مقاله


کد مقاله : 13981221235968

عنوان مقاله : مفهوم‌سازی محیط کار دیجیتال در سازمان‌ها

نشریه شماره : 60 فصل پاییز - زمستان 1398

مشاهده شده : 130

فایل های مقاله : 608 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علیرضا نبوتی alirezanab@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 مهدی شامی زنجانی ShamiZanjani@gmail.com دانشیار دکترا
3 آرین قلی پور agholipour@ut.ac.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

در عصری زندگی می‌کنیم که از آن به‌عنوان عصر دیجیتال یاد می‌شود. فناوری‌های دیجیتال نقشی تحول‌آفرین در زندگی داشته و به¬شکل قابل‌توجهی در شیوه زیستن، کسب‌وکار و ارتباطات تاثیرگذار است. با توجه به اهمیت تحول دیجیتال در عصر حاضر برای رشد و بقای کسب¬وکارها، به¬کارگیری اقداماتی برای حرکت در این مسیر لازم است. ایجاد محیط کار دیجیتال ازجمله اقداماتی است که سازمان¬های پیشرو از آن برای بهبود عملکرد کارکنان خود در محیط کاری و خلق تجارب جذاب برای آنها بهره می¬گیرند. تمرکز محیط‌های کاری آینده به‌جای مکان و زمان انجام کارها، روی چگونگی انجام آنها، انتظارات کارکنان و ایجاد تجارب بهتر کاری است. محیط کار دیجیتال، بستری برای توجه به انتظارات کارکنان، ایجاد ارتباط مستمر بین آنها و سازمان‌دهی پیرامون ابعاد مختلف محیط‌های کاری، نظیر فرهنگ سازمانی، شیوه¬های حکمرانی، زیرساخت فناوری و فرایندهای عملیاتی خواهد بود. با توجه به شکاف پژوهشی موجود در زمینه موضوع مورد تحقیق و عدم مفهوم‌سازی مناسب در ادبیات دانشگاهی و همچنین دیدگاه‌های پراکنده نسبت به محیط کار دیجیتال در صنعت و اسناد حرفه‌ای، پژوهش حاضر با بهره¬گیری از روش فراترکیب و مصاحبه با خبرگان این حوزه، سعی در مفهوم¬سازی محیط کار دیجیتال در سازمان‌ها دارد. در نتایج نهایی این پژوهش با ارائه تعریفی از محیط کار دیجیتال که مقوله‌های مختلفی در آن در نظر گرفته ‌شده‌اند برای مفهوم‌سازی این پدیده تلاش شده است.