مقاله


کد مقاله : 13980602191688

عنوان مقاله : نورولیدر شیپ و ظرفیت های آن در تحول سازمانی،کیومرث احمدی

نشریه شماره : 58 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 416

فایل های مقاله : 1/41 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

تغییرات در ابعاد مختلف محیط، تغيير و تحول سازماني را اجتناب‌ناپذیر کرده است. این شدت و تنوع تغییرات محیطی، نياز مدیریت تحول سازمانی را به منظرها و روش های جدیدتری ضرورت بخشیده است. امروزه در باب تحلیل و تفسیر پیچیدگی رفتار انسان، به‌کارگیری منظر جدیدی بنام علوم اعصاب یا نوروساینس در حال فراگیری و گسترش است؛ هرچند که این حوزه در ابتدای مسیر خود است؛ اما ادعایی که دارد این است که عمیق تر و دقیق تر می تواند تبیین کننده افکار، احساس و رفتار انسان باشد. کاربرد دانش مغز در حوزه های اجتماعی ازجمله سازمان، شتاب فزاینده ای در دنیا پیدا کرده است و مباحث رهبری سازمانی نیز به عنوان یکی از کلیدی ترین مولفه¬های تحول سازمانی، از این امر مستثنا نیست. رهبری سازمانی مبتنی بر علوم اعصاب یا نورولیدرشیپ می تواند در تعمیق تغییرات و اثربخشی تحولات سازمانی کاملا یاریگر باشد و با ایجاد محیط کاری سازگار با مغز، زمینه پذیرش و نهادینه سازی تحول سازمانی را هموارتر کند. مدل¬های مختلفی مانند مدل SCARF و TECH از زمره مدل های نورولیدرشیپ هستند که ظرفیت ایجاد اثربخشی در تحول سازمانی را دارند. در این مقاله مدل TECH که دارای ابعاد اعتمادآفرینی، همدلی، ثبات‌آفرینی و امیدآفرینی است بیشتر مورد تبیین قرار می گیرد. این مطالعه از نوع مطالعات مروری و توصیفی و از شاخه اکتشافی بوده که سعی در معرفی دیدگاهی جدید به رهبری تحول سازمانی دارد.