مقاله


کد مقاله : 13980301179604

عنوان مقاله : تبیین نظام نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی

نشریه شماره : 56 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 179

فایل های مقاله : 572 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

سازمان¬ها مانند انسان¬ در چرخه¬ی حیات خود دچار تحول و تغییرات می¬شوند و نیروهای درون و بیرون سازمان را به سوی تغییر سوق می¬دهند. این تغییرات باید در جهت تامین بهینه¬ی نیازهای سازمان و کاهش چالش¬های آن باشد؛ اما چنان¬که در موسسات و شرکت¬های بزرگ و کوچک دیده می¬شود ممکن است تغییرات مذکور با موفقیت همراه نبوده و برخلاف انتظار، سازمان را به سمت افول بیشتر هدایت کنند. سوال این است چرا سازمان¬ها نمی¬توانند تحول یابند و یا در صورت اجرای طرح¬های تحولی، موفق به تحقق اهداف پیش¬بینی شده خود نمی¬شوند. چرا عملکرد و بازدهی سازمان¬ها پایین است؟ چرا سازمان¬ها و کارکنان آنها در انجام وظایف با نوعی بی¬انگیزگی و سستی روبرو هستند؟ فرهنگ به سازمان¬ها، پویایی، انگیزه و امید می¬بخشد. فرهنگ، ترجیح منافع جمعی به فردی را به مدیران القا می¬کند و آرمان «بهترین برای هموطن» را در ذهن مدیران و کارکنان جای می¬دهد. لذا فرهنگ سازمانی سنگ بنای تمام رفتارها، نگرش¬ها و فرآیندهای سازمانی است و شناخت دقیق زوایای آن و نحوه خلق مدل تعالی آن از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است. با توجه به اهمیت موضوع فرهنگ، در راستای بندهای 8 و 11 ماده¬ی 115 قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای بندهای 1، 20، 21 و 26 سیاست¬های کلی نظام اداری، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، حفظ حقوق مردم مندرج در فصل سوم (مواد 25، 26، 27، و 28) و ماده¬ 90 قانون مدیریت خدمات کشوری و عملیاتی نمودن برنامه ششم از برنامه جامع سه ساله اصلاح نظام اداری دوره دوم (تصویب¬نامه شورای¬عالی اداری به شماره 302596 تاریخ 14/06/1397)، نظام¬نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی در دستگاه¬های اجرایی (تصویب¬نامه شورای¬عالی اداری به شماره 302550 تاریخ 14/06/1397) ابلاغ شد. در همین راستا و به منظور ارائه اطلاعات مفید و متناسب با شرایط دستگاه‌های اجرایی و آشنایی آنها با تکالیف و نحوه انجام این تکالیف، در ادامه به تبیین نظام¬نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی پرداخته می شود.