مقاله


کد مقاله : 13980231179584

عنوان مقاله : گزارش اجرای جایزه دولت الکترونیک

نشریه شماره : 56 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 173

فایل های مقاله : 938 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

دستورالعمل جایزه دولت الکترونیک به منظور ارزیابی میزان توسعه دولت الکترونیک در دستگاه های اجرایی و براساس برنامه جامع اصلاح نظام اداری، مطابق با مصوبه شماره 127675/ت 50642 هـ ، مورخ 28/10/93 در سیزدهمین جلسه کمیسیون توسعه دولت الکترونیک، تصویب و به شماره 549875 در تاریخ 19/03/1395 ابلاغ گردید. براساس این دستورالعمل، ارزیابی دستگاه های اجرایی در بخش تکلیفی و داوطلبانه صورت می گیرد.