مقاله


کد مقاله : 13980231179583

عنوان مقاله : حقوق شهروندی در نظام اداری

نشریه شماره : 56 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 237

فایل های مقاله : 938 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

شهر، شهروند، حقوق شهروندی، مردم¬سالاری؛ کلمات کلیدی که در دولت تدبیر و امید، به¬طور ویژه به آن پرداخته شد تا جائیکه منشور حقوق شهروندی و به¬دنبال آن حقوق شهروندی در نظام اداری به منظور ارج نهادن به شان و منزلت شهروندان در مراجعه به سیستم اداری در قالب بخشنامه به دستگاه¬های اجرایی ابلاغ شد. انقلاب شکوهمند اسلامی ایران چهار دهه پیش به¬ خواست مردم شکل گرفت و بر اصل مردم¬سالاری استوار گردید؛ اما روح این کلمات و معنای حقیقی این واژه¬ها در انبوه مشکلات و مسائل مختلف از نظرها دور ماند تا اینکه در دولت یازدهم و دوازدهم، همان مفاهیم در قامت واژگان جدید مطرح شد. این موضوع بهانه¬ای شد تا در شماره جدید فصلنامه تحول اداری آن¬را با صاحبان اندیشه و خرد به بحث و بررسی بگذاریم. دکتر علی¬اکبر گرجی، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس¬جمهور، معتقد است "حقوق شهروندی در نظام اداری از نان شب برای شهروندان ایرانی واجب¬تر است". از ضرورت تهیه منشور حقوق شهروندی تا تصویب¬نامه شورای¬عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری و الزامات اجرای آن به پرسش¬های ما پاسخ داد. ماحصل این گفت¬و¬گو از نظرتان می¬گذرد.