مقاله


کد مقاله : 13980231179582

عنوان مقاله : مشارکت دستگاه های اجرایی در توسعه دولت الکترونیک

نشریه شماره : 56 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 146

فایل های مقاله : 1/09 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

یکی از کارکردها و ماموریت های فصلنامه تحول اداری برگزاری میزگردهای تخصصی و کاربردی در حوزه نظام اداری در خصوص محورها و موضوعات کلیدی، به ویژه برنامه های اصلاح نظام اداری است. از این رو بنا داریم برنامه های ده گانه اصلاح نظام اداری را در شماره های مختلف به بحث و تبادل نظر گذاشته تا مخاطبین با اهداف، اقدامات، عملکرد، چالش ها و راه کارهای اجرای کارآمد برنامه ها آشنا شده و از دیدگاه های صاحب نظران و دست اندرکاران مربوطه، هم از بُعد علمی و دانشگاهی؛ و هم از منظر اجرایی برای پیشبرد برنامه های خود استفاده نمایند. در این شماره و بنا به ضرورت، بحث دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری که از موضوعات مهم برای سازمان اداری و استخدامی است با حضور دکتر مهدی شامی زنجانی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران؛ مهندس رضا باقری اصل، عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات؛ مهندس نادر آریا، مشاور وزیر اقتصاد در امور دولت الکترونیک؛ و مهندس شراره بخت¬جو، رئیس امور توسعه دولت الکترونیک سازمان اداری و استخدامی کشور، به¬عنوان مهمانان صاحب¬نظر و کارشناس در این حوزه، مورد بحث و بررسی قرار داده¬ایم که از نظرتان می¬گذرد.