مقاله


کد مقاله : 13980228179490

عنوان مقاله : موسسه بین المللی علوم اداری

نشریه شماره : 55 فصل تابستان 1397

مشاهده شده : 107

فایل های مقاله : 598 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

موسسه بین¬المللی علوم اداری یک سازمان غیردولتی با اهداف علمی است که در سال1930 تاسیس گردید و مقر اصلی آن در بروکسل می¬باشد. این موسسه امروزه بعنوان یکی از قدیمی¬ترین موسسات بین¬المللی در زمینه علوم اداری و اداره امور عمومی به شمار می¬آید و چشم¬انداز آن، ایفای نقش کلیدی در استقرار دستور کار حکمرانی در سراسر جهان است