مقاله


کد مقاله : 13980228179489

عنوان مقاله : جشنواره شهید رجایی

کلمات کلیدی : جشنواره شهید رجایی

نشریه شماره : 55 فصل تابستان 1397

مشاهده شده : 118

فایل های مقاله : 486 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

توجه به برنامه¬هاي مديریت استراتژيك و مديريت كيفيت در سازمان¬هاي دولتی، ضرورت استقرار نظام مديريت عملكرد را بيش از پيش آشكار نموده است. سازمان¬ها براي توسعه، رشد و پايداري در عرصه رقابتي امروز به سيستم ارزيابي عملكرد نياز دارند تا بتوانند كارايي و اثربخشي برنامه¬ها، فرايندها و منابع انساني خود را مورد سنجش قرار دهند. سازمان¬هاي كارا با جمع-آوري و تحليل داده¬ها، بهبود و تحقق رسالت¬های سازمان را سرعت می¬دهند. سازمان¬ها دولتی نسبت به عملکرد خود در معرض فشار افکار عمومی می¬باشند و لزوم اجرای مدیریت عملکرد، مسئله رایج در سازمان¬ها شده است.