مقاله


کد مقاله : 13980228179487

عنوان مقاله : تجربه موفق کانون ارزیابی و توسعه مدیران شرکت مادرتخصصی توانیر

نشریه شماره : 55 فصل تابستان 1397

مشاهده شده : 168

فایل های مقاله : 1/33 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

يكي از منابع تامين نيروي انساني مورد نياز در پست‏هاي مختلف هر سازمان، از جمله پست‏هاي مديريتي، نيروهاي موجود درون سازمان می‌باشد و براي استفاده صحيح از اين منبع ضروري است با طراحي يك سيستم پويا و جامع، توانايي‏ها و قابليت‏هاي بالقوه نيروهاي شاغل در سازمان، شناسايي و اطلاعات لازم درباره آنها جمع‌آوري گردد. صنعت برق از پيشگامان حوزه ارزیابی و جانشین‌پروری مي‌باشد. شركت مادر تخصصی توانیر از جمله شركت‌هايي است كه به اين موضوع پرداخته و در اين راستا اقدام به اجراي پروژه «طراحي نظام جانشيني مديران» نموده است. با توجه به منافع متعدد آن از قبيل: ايجاد انگيزه براي كاركنان، جلوگيري از خروج نيروهاي مستعد و كيفي، رشد و پيشرفت كاركنان و داشتن استخری از استعدادهای مدیریتی به ويژه براي پست‌هايي كه بصورت ناگهاني خالي مي‌شوند و همچنین ضرورت اتخاذ تدابيري جهت شناسایی ظرفيت‌هاي مديريتي مورد نياز، سبب گردید شناسايي و استفاده از ظرفيت‌هاي داخلي شرکت در اولويت قرار گیرد.