مقاله


کد مقاله : 13980225179405

عنوان مقاله : پیامدسنجی تصمیمات/ تدوین مقررات؛ حلقه مفقوده تصمیم‌گیری در بخش دولتی - ابراهیم صادقی نسترن علئی

نشریه شماره : 55 فصل تابستان 1397

مشاهده شده : 130

فایل های مقاله : 769 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

دولتمردان و سیاست‌گذاران به دنبال بهبود رفاه، رضایت و اعتماد عمومی در جامعه هستند و مهم‌ترین ابزار آنان برای تحقق این مهم، تصمیم¬ها و سیاست‌هایی است که در پیش می‌گیرند. چنانچه این تصمیم¬ها و سیاست¬ها ساده¬اندیشانه، ناگهانی و بدون در نظر گرفتن پیامدهای آن باشد نه‌تنها به حل مشکلات و چالش‌ها و یا استفاده از فرصت‌ها کمکی نمی‌کند بلکه خود به مشکلی جدید تبدیل می‌شود و برای حل آن باید منابع و هزینه‌های فراوانی صرف شود. تصمیم آگاهانه و هوشمندانه نتیجه سنجش و ارزیابی پیامدهای آن می¬باشد. پیامدسنجی به معنای پیش‌بینی و تحلیل آثار و عواقب احتمالی تصمیم است و بر اساس شواهد و اطلاعات دقیق و معتبر انجام می‌شود و تصمیم¬گیران را پیش از اتخاذ تصمیم از پیامدهای احتمالی آن آگاه می کند. پیامدسنجی تصمیم ها و مقررات در کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) از سال 1974 آغاز گردید و از سال 2008 همه این کشورها در تصمیم‌گیری‌ها و مقررات گذاری، این رویکرد و ابزارهای مرتبط با آن را به کار می‌بندند. برخی از کشورهای آسیایی از جمله سنگاپور، کره جنوبی، ژاپن، مصر، اندونزی و مالزی نیز از این روش برای ارتقای کیفیت تصمیم‌ها و مقررات بهره می‌برند. این در حالی است که علی‌رغم وجود توصیه‌ها و مبنای دینی و اعتقادی در فرهنگ ما، متاسفانه این رویکرد و استفاده از آن برای بهبود کیفیت تصمیم ها و مقررات در کشور جایی ندارد. مقاله حاضر با هدف معرفی پیامدسنجی تصمیمات/ تدوین مقررات بعنوان ابزاری برای تصمیم گیری و مقررات گذاری با کیفیت، ابتدا به ضرورت و اهمیت این مفهوم می پردازد و پس از مروری بر چالش های تصمیم گیری در بخش دولتی، محورهای مهم و فرایند پیامدسنجی تصمیمات/ تدوین مقررات را بیان می کند و در انتها به آموزه های آن در بخش دولتی می پردازد.