مقاله


کد مقاله : 13980223179333

عنوان مقاله : راه کارهای بهبود برنامه‌های اصلاح نظام اداری مبتني بر آسيب‌شناسي برنامه‌هاي گذشته -محمد عبدالحسین‌زاده،سید محمدحسین قریشی،سید مجتبی شهرآئینی

نشریه شماره : 56 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 1702

فایل های مقاله : 1/19 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف آسیب‌شناسی برنامه‌های اصلاح نظام اداری کشور، از طریق واکاوی و تحلیل قوانین، برنامه‌ها و سیاست‌های مرتبط، شکل گرفته است. این پژوهش با بهره گیری از روش مرور نظام مند ادبیات و انجام مصاحبه های میدانی و تحلیل آنها با روش تحلیل مضمون انجام گرفته است. بنابراین در گام اول؛ اسناد، قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط با اصلاح نظام اداری قبل از انقلاب اسلامی و بعد از آن شناسایی شدند. در گام دوم با استفاده از اسناد سیاستی و منابع علمی و همچنین مصاحبه با خبرگان، آسیب‌ها و چالش‌های برنامه های اصلاح نظام اداری استخراج شدند. آسیب‌های نظام اداری در اين مقاله به چهار دسته آسیب‌های کلان موثر بر نظام اداری، آسیب‌های ناظر به تدوین، آسیب‌های ناظر به اجرا و آسیب‌های ناظر به ارزشیابی برنامه‌های اصلاح نظام اداری طبقه‌بندي شده است. در پایان نیز راه کارهایی همچون بهره‌گیری از ابزارهای تشویقی و تنبیهی در برنامه‌ها، طراحی نظام و سامانه اطلاعاتی دقیق و جامع، توجه به الزامات و شرایط نظام‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور در تدوین برنامه‌ها و ... ارائه مي‌شود.