جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 65
شماره 65 سال 19
بهار 1400
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

طی سال‌های گذشته تاکنون، تدوین و اجرای برنامه‌های اداری دستخوش تغییر و تحول بسیاری بوده است. به‌رغم تلاش¬های صورت گرفته، بسیاری معتقدند نتایج مطلوبی از این اقدامات حاصل نشده است. در بررسی موانع تحول اداری، فرهنگ یکی از موانع کلیدی است. مانع فرهنگی به معنای نبود فرهنگ پذیرش تغییر موجب شده است تحول اداری با مانع بزرگی روبه‌رو شود. نحوه برخورد با این مانع نیز باید با ماهیت مشکل سازگار باشد؛ بنابراین باید ابزاری معرفی شود که به‌طور نامحسوس و نرم بتواند فرهنگ عدم پذیرش تغییر را رفع کند. داستان‌سرایی ابزاری است که می‌توان با استفاده از آن، این مانع را برطرف ساخت. این مطالعه به بررسی اجمالی نقش داستان‌سرایی به‌منزله ابزاری مهم برای مقابله با مانع فرهنگی در تحول اداری می¬پردازد.
مینا سادات هاشمی کاسوایی - افسانه دهقانپور فراشاه
DOI : 0
کلمات کلیدی : داستان‌سرایی ، تحول اداری ، فرهنگ سازمانی ، مدیریت تغییر
در ســال¬های اخيــر، محققــان و پژوهشگران حوزه مدیریت، نــوآوري را عامل قدرت بــراي سـازمان¬¬ها دانسته‌اند. از طریق نوآوری، سازمان¬های عمومی می¬توانند به‌طور موثر و کارآمد با چالش¬ها مواجه شوند و خدمات ارائه‌شده به شهروندان را با هدف ارتقاء کیفیت زندگی بهبود دهند. از طرفی دیگر، مدیریت عملکرد، یکی از محبوب¬ترین موضوعات در مدیریت عمومی است. ازآنجایی‌که مدیریت عملکرد تاثیر مهمی در نوآوری فردی دارد و همچنین توجه به نقش بی‌بدیل سرپرستان در هدایت و بهره¬وری کارکنان در سازمان¬ها، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر مدیریت عملکرد مستمر کارکنان بر نوآوری فردی با تاکید بر نقش تعدیل‌کنندگی تبادل رهبر - عضو پرداخته است. این پژوهش از نوع توصیفی - پیمایشی است و در یکی از سازمان¬های دولتی کشور انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه و روش نمونه¬گیری به‌صورت ساده و تصادفی بوده و نحوه محاسبه نمونه هم با استفاده از فرمول کوکران می¬باشد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد مدیریت عملکرد بر نوآوری فردی کارکنان تاثیر دارد؛ اما نقش تعدیل¬گری تبادل رهبر - عضو در این پژوهش رد شد؛ به عبارت دیگر، متغیر تبادل رهبر - عضو، رابطه میان مدیریت عملکرد مستمر کارکنان و نوآوری فردی را تعدیل نمی¬کند.
آرین قلی پور - اعتبار نقدی
DOI : 0
کلمات کلیدی : مدیریت عملکرد ، مدیریت عملکرد مستمر کارکنان ، نوآوری فردی ، تبادل رهبر - عضو ،
امروزه با ظهور و توسعه انواع فناوری‌های مرتبط با تولید و به اشتراک‌گذاری داده و اطلاعات، پتانسیل بهره‌گیری از بینشی اثربخش برای ارتقاء فرایند تصمیم‌سازی، آسیب‌شناسی و پیش‌بینی روندهای آینده نزد سازمان‌هایی که برای استفاده هوشمندانه از این داده‌ها برنامه‌ریزی می‌کنند، وجود دارد. در همین راستا، سازمان‌های پیشرو که به اهمیت راهبردی سرمایه انسانی خود باور دارند، تحلیل اطلاعات و داده‌های مربوط به منابع انسانی را به منزله یکی از مهم‌ترین اهداف مدیریتی در فرآیندهای برنامه‌ریزی نیروی انسانی و تصمیم‌سازی مورد توجه قرار می‌دهند. بیش از بیست سال از ظهور مفهوم تحلیل نظام‌مند داده‌های منابع انسانی در ادبیات مدیریت می‌گذرد و کماکان این مفهوم به‌عنوان بخشی نوظهور از حوزه مدیریت منابع انسانی تلقی می‌شود. در عرصه سازمانی نیز، شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد حوزه توسعه منابع انسانی مانند سایر حرفه‌های حسابداری و مالی و امور فنی، از اطلاعات و داده‌های مرتبط با کارکنان به‌طور کافی و موثر استفاده اثربخش نمی‌کند. این موضوع در سازمان‌های دولتی و خصوصی کشور نیز مشاهده می‌شود و مدیران و تصمیم‌سازان به‌جای استفاده نظام‌مند از داده‌ها و شواهد برای مواجهه با سوالات منابع انسانی، از قضاوت‌ها و کارشناسی‌های فردی و تجربی استفاده می‌کنند و نقش داده‌ها و شواهد در پاسخ به سوالات کم‌رنگ‌ است. در این مقاله تلاش شده است با استفاده از رویکرد نوین منابع انسانی دیجیتال‌محور و تحلیل داده‌ها، به چالش‌ها و مسائل حوزه منابع انسانی در سطوح مختلف پاسخ داده شود. تحلیل نظام‌مند داده‌های منابع انسانی رویکردی برای اثربخش‌‌سازی تصمیمات و آسیب‌شناسی واقعی‌تر و پیش‌بینی کمی آینده منابع انسانی در سازمان‌ها است.
رحمت اله پاکدل
DOI : 0
کلمات کلیدی : تحلیل داده‌های منابع انسانی ، منابع انسانی داده‌محور ، کلان‌داده ، تصمیم‌گیری شواهدمحور ، هوش تجاری ،
امروزه موضوع استرس شغلی در مدیریت منابع انسانی سازمان‌ها و به‌ویژه در حوزه رفتار سازمانی اهمیت بسیاری یافته است و دلیل آن هزینه‌های ناشی از پیامدهای استرس شغلی است که موجب خسارت و صدمات قابل توجهی به سازمان می‌شود. ازاین‌رو شناسایی و مدیریت این پدیده در سازمان‌ها اهمیت دارد. این مقاله با هدف دسته‌بندی و بررسی مقایسه‌ای علل ایجاد استرس شغلی در مشاغل مختلف انجام شده و به دسته‌بندی عوامل موثر در ایجاد استرس شغلی گروه‌های مختلف مشاغل و نیز راهکارهای مورد نیاز برای کاهش آن می‌پردازد. روش تحقیق مروری بوده و از طریق روش کتابخانه‌ای و مرور مقالات انجام شده است. در این پژوهش، تعداد 32 عنوان شغل از متون مقالات و پژوهش‌ها، استخراج و عوامل استرس‌زای مربوط به هر یک بررسی شده است. در نهایت مشخص گردید از میان عوامل فردی، شغلی و سازمانی؛ «عامل سازمانی» در 50 درصد از مشاغل، «عامل شغلی» در 43.75 درصد از مشاغل و هردو عامل شغلی و سازمانی در 6.25 درصد از مشاغل به‌صورت مشترک استرس ایجاد می‌کنند.
ماریه یدالهی - سجاد غریبی - مائده یدالهی
DOI : 0
کلمات کلیدی : استرس شغلی ، مدیریت استرس ، منابع انسانی ، رفتار سازمانی ، عوامل استرس‌زا ،
طی دو دهه گذشته، تکامل مدیریت منابع انسانی عمومی در صدر پژوهش¬های حوزه مدیریت دولتی بوده است. رویکرد مدیریت منابع انسانی در بخش عمومی از تمرکز بر توسعه مهارت¬های سخت مانند آموزش کارکنان به‌سوی توسعه مهارت¬های نرم تغییر جهت داده است. تاکید مهارت¬های نرم، بیشتر بر توسعه روابط بین فردی مانند روابط کارکنان، مدیران و توسعه درونی افراد است. این رویکرد به دنبال اداره رفتار کارکنان از طریق انگیزش، تعهد و توسعه حرفه¬ای است؛ بنابراین تمرکز بر توسعه فردی، یک عنصر مهم در راستای بهبود و موفقیت سازمان می‌باشد.
سامان جهاندیده
DOI : 0
کلمات کلیدی : مدیریت منابع انسانی ،

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :سازمان اداری و استخدامی کشور
مدیر مسئول :جمشید انصاری
سردبیر :فرهاد علی پور
هیئت تحریریه :
بهزاد ابوالعلایی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
محمد ابویی اردکان عضو هیات علمی دانشگاه تهران
مجید پسران قادر مدرس دانشگاه آزاد اسلامی ، سازمان مديريت صنعتی و مراکز آموزش عالی
علی اصغر پورعزت عضو هیات علمی دانشگاه تهران
علی پیران نژاد عضو هیات علمی دانشگاه تهران
عباسعلی حاجی کریمی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
عمران رمضانی رئیس امور آموزش و بهسازی نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور
بهروز زارعی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
میرعلی سید نقوی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
مهدی شامی زنجانی عضو هیات علمی مدیریت دانشگاه تهران
سید علی صدرالسادات
سید احمد طباطبایی مشاور عالی سابق معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور، عضو هیئت موسس و مدیره انجمن- نایب رئیس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
حسن عابد جعفری عضو هیات علمی دانشگاه تهران
فرهاد علی پور عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
ابوالحسن فقیهی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
آرین قلی پور عضو هیات علمی دانشگاه تهران
رحمت الله قلی پور عضو هیات علمی دانشگاه تهران
علی اله قنبری رئیس امور آمار برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور
مهدی مرتضوی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
رضا واعظی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
مهدی هداوند عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
نورمحمد یعقوبی عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
شاپا :
شاپا الکترونیکی :

نمایه شده