جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

اخبار نشریه (آرشیو خبر)

آخرین شماره

No 61
شماره 61 سال 3
بهار 1399
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

نظام شورایی و شوراهای عالی، یکی از ارکان مهم نظام تصمیم‌گیری و حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران هستند. شکل‌گیری و گسترش این نهادها در نظام حکمرانی کشور در بعضی زمینه‌ها چالش‌ و آسیب‌های جدی را به‌وجود آورده است؛ بنابراین یکی از فعالیت‌های مهمی که باید انجام شود، تحلیل و بررسی جایگاه این نهادها است. هدف این پژوهش، مفهوم‌شناسی و تحلیل جایگاه نظام‌های شورایی در نظام حکمرانی کشور است. برای تحقق این هدف، ابتدا مفهوم‌شناسی مختصری از شوراهای عالی و نظام‌های شورایی انجام می‌شود. در گام بعد، جایگاه شوراهای عالی در نظام تصمیم‌گیری کشور تشریح می‌شود و در گام سوم، پس از آسیب‌شناسی از وضعیت شوراهای عالی، راه‌کارهای اصلاح نظام شورایی و توصیه‌های سیاستی برای بهبود آن در نظام حکمرانی کشور ارائه می‌شود. این پژوهش از منظر روش‌شناسی، پژوهشی مروری است که با مرور کامل و جامع موضوع شوراهای عالی، توصیه‌های سیاستی کلان ناظر به اصلاح نظام شورایی در کشور را ارائه می‌دهد. همچنین آسیب‌شناسی نهادهای شورایی در چهار بخش حقوقی، مدیریتی، ساختاری و محتوایی ارائه و در پایان، هفت توصیه سیاستی به‌منظور اصلاح نظام‌های شورایی ارائه می‌شود.
محمد عبدالحسین زاده
DOI : 0
کلمات کلیدی : نظام شورایی ، شورای عالی ، شورای اداری ، نظام تصمیم‌گیری ، نظام حکمرانی ، بازطراحی دولت ،
نظام جبران خدمات، يکي از عوامل کلیدی در بهبود عملکرد کارکنان، ایجاد انگيزه و تحول در سازمان‌ها به¬شمار مي¬رود. از سوي ديگر، با توجه به ماهيت مادي غالب آن، يک عامل با اهميت براي کارفرمايان نيز محسوب مي¬شود. با وجود اهميت اين بحث، اما مطالعه تطبيقي نظام پاداش و جبران خدمات در کشورهاي مختلف دنيا به‌صورت کامل و جامع صورت نگرفته است. اين مقاله به بررسي وضعيت پرداخت¬ و پاداش‌ کارکنان در برخی از کشورهای سه قاره آمريکا، اروپا و آسيا مي¬پردازد. چنانکه از هر منطقه تعدادي از کشورها از لحاظ پاداش‌ بيروني جبران خدمات مورد بررسي قرار مي¬گيرند. در این مقاله که به روش مطالعات کتابخانه¬ای صورت گرفته است؛ ابتدا 73 مقاله معتبر در سطح بین¬المللی مورد بررسی اولیه قرار گرفت و از این بین تعداد 31 مورد برای بررسی نهایی در نظر گرفته شد. نتايج اين بررسی نشان مي¬دهد وضعیت جبران خدمات در آمریکا به‌طور محسوسی از سایر کشورهای مورد بررسی مطلوب¬تر و چشمگیرتر است تاثیرمعناداری بر عملکرد بهینه کارکنان در این کشور دارد. از اینرو بيشتر مطالعات مديريت منابع انساني به‌سوی الگوبرداری از رويه¬هاي رایج در آمريکاي شمالي سوگیری دارد؛ در حالیکه با توجه به وضعيت فرهنگ، قوانين، مقررات، نهادها و ساير جهت¬گيري¬ها، تعميم سیاست‌های منابع انساني اين کشور به هر نقطه¬اي از دنيا، ممکن است چالش‌های خاص خود را به همراه داشته باشد؛ بنابراین مطالعه نظام جبران خدمات مناسب و انگیزشی در کشورهای مختلف ضروری به نظر می¬رسد.
فاطمه طاهرری
DOI : 0
کلمات کلیدی : مديريت منابع انساني تطبيقي ، نظام جبران خدمات ،
امروزه مدیران سازمان¬ها و دستگاه¬های اجرایی در سطوح مختلف با مسائل گوناگونی در حوزه¬های تحت مدیریت خود مواجه هستند و در پی تحلیل و حل آن به روش علمی هستند؛ اما پژوهش¬های رسمی و رایج کنونی در بسیاری موارد نتوانسته کمکی برای حل آن مسائل کند. ازاین‌رو، این پژوهش با هدف معرفی اقدام-پژوهی به‌عنوان روشی معطوف به حل مسائل سازمانی انجام شده است. پژوهش حاضر در دسته پژوهش¬های مروری است و به روش مطالعات کتابخانه¬ای انجام شده است. برای این منظور، با معرفی روش اقدام¬پژوهی و اقدام¬پژوهی مشارکتی و مدل¬های مختلفی که برای تشریح چرخه اجرای آن در سازمان معرفی شده است، اشاره¬ای به مهم¬ترین مزایای آن برای سازمان¬ها، ازجمله تمرکز بر مسائل و مشکلات سازمان، بهبود رشد حرفه-ای کارکنان، تعامل مثبت با همکاران، کمک به ایجاد تغییرات ضروری در سازمان، تأمل بر عمل خود و بهبود ارتباطات شده است. جایگاه اقدام¬پژوهی به‌عنوان یک روش تحقیق و در بین روش¬های تحقیق و رابطه آن با نظریه در بخش دیگری از مقاله مورد توجه قرار گرفته است و کاربرد ویژه آن در عارضه¬یابی و توسعه سازمانی نیز بررسی شده است. همچنین برای آشنایی با زمینه و الگو¬های کاربردی آن در حل مسائل سازمانی، نمونه-هایی از اجرای آن در حوزه¬هایی مانند بازمهندسی فرایندها، توانمندسازی کارکنان، مدیریت خرید و تامین، توسعه پروژه¬های خدمات الکترونیکی دولت و استقرار سیستم بودجه¬ریزی مبتنی بر عملکرد در سازمان¬های ایرانی و خارجی معرفی و تشریح شده است.
فرهاد علی پور - محمد ذاکری
DOI : 0
کلمات کلیدی : روش تحقیق ، اقدام¬پژوهی ، توسعه سازمانی ، عارضه¬یابی ،
ریسک منابع انسانی، یکی از پنج ریسک مهم در صنایع است و از میان ریسک¬های منابع انسانی نیز، ریسک نگهداشت کارمندان با استعداد، جزو ده ریسک اول می¬باشد. هدف از این پژوهش، شناسایی استعدادها و عوامل نگرشی تاثیرگذار بر ریسک نگهداشت آنها در شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج¬فارس که سهم مهمی در اقتصاد کشور دارد، می¬باشد. در این پژوهش، از روش تحقیق آمیخته استفاده شده است و داده¬ها در بخش کیفی از طریق مصاحبه و با روش نمونه¬گیری گلوله برفی با 30 نفر از مدیران ارشد و کارمندان با پتانسیل به‌دست‌آمده و در بخش کمی، داده¬ها توسط 98 پرسشنامه جمع¬آوری شده است. عوامل نگرشی شناسایی‌شده تاثیرگذار بر ریسک نگهداشت استعدادها در این سازمان، شامل عدم شناخت استعدادها، عدم درک انتظارات و قرارداد روا‌‌ن‌شناختی کارمندان درنتیجه عدم توجه به واکنش منفی استعدادها و عدم آگاهی از دلایل ترک و ماندن به‌دلیل نبود فرهنگ مصاحبه خروج در سازمان می¬باشد. در بین این عوامل به‌دست‌آمده نگرشی؛ تاثیرگذارترین آنها، سمت سازمانی، مسائل انگیزشی، تمایل به ماندن و برند سازمان شناسایی شدند.
سارا حسن اصل بهبهانی - آرین قلی پور
DOI : 0
کلمات کلیدی : ریسک استعدادها ، ریسک منابع انسانی ، ریسک نگهداشت ، مدیریت استعدادها ، نگهداشت استعدادها ،

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :سازمان اداری و استخدامی کشور
مدیر مسئول :جمشید انصاری
سردبیر :فرهاد علی پور
هیئت تحریریه :
بهزاد ابوالعلایی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
محمد ابویی اردکان عضو هیات علمی دانشگاه تهران
مجید پسران قادر مدرس دانشگاه آزاد اسلامی ، سازمان مديريت صنعتی و مراکز آموزش عالی
علی اصغر پورعزت عضو هیات علمی دانشگاه تهران
علی پیران نژاد عضو هیات علمی دانشگاه تهران
عباسعلی حاجی کریمی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
عمران رمضانی رئیس امور آموزش و بهسازی نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور
بهروز زارعی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
میرعلی سید نقوی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
مهدی شامی زنجانی عضو هیات علمی مدیریت دانشگاه تهران
سید علی صدرالسادات
سید احمد طباطبایی مشاور عالی سابق معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور، عضو هیئت موسس و مدیره انجمن- نایب رئیس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
حسن عابد جعفری عضو هیات علمی دانشگاه تهران
فرهاد علی پور عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
ابوالحسن فقیهی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
آرین قلی پور عضو هیات علمی دانشگاه تهران
رحمت الله قلی پور عضو هیات علمی دانشگاه تهران
علی اله قنبری رئیس امور آمار برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور
مهدی مرتضوی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
رضا واعظی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
مهدی هداوند عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
نورمحمد یعقوبی عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
شاپا :
شاپا الکترونیکی :

نمایه شده