جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

اخبار نشریه (آرشیو خبر)

آخرین شماره

No 56
شماره 56 سال 14
پاییز 1397
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

پژوهش حاضر با هدف آسیب‌شناسی برنامه‌های اصلاح نظام اداری کشور، از طریق واکاوی و تحلیل قوانین، برنامه‌ها و سیاست‌های مرتبط، شکل گرفته است. این پژوهش با بهره گیری از روش مرور نظام مند ادبیات و انجام مصاحبه های میدانی و تحلیل آنها با روش تحلیل مضمون انجام گرفته است. بنابراین در گام اول؛ اسناد، قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط با اصلاح نظام اداری قبل از انقلاب اسلامی و بعد از آن شناسایی شدند. در گام دوم با استفاده از اسناد سیاستی و منابع علمی و همچنین مصاحبه با خبرگان، آسیب‌ها و چالش‌های برنامه های اصلاح نظام اداری استخراج شدند. آسیب‌های نظام اداری در اين مقاله به چهار دسته آسیب‌های کلان موثر بر نظام اداری، آسیب‌های ناظر به تدوین، آسیب‌های ناظر به اجرا و آسیب‌های ناظر به ارزشیابی برنامه‌های اصلاح نظام اداری طبقه‌بندي شده است. در پایان نیز راه کارهایی همچون بهره‌گیری از ابزارهای تشویقی و تنبیهی در برنامه‌ها، طراحی نظام و سامانه اطلاعاتی دقیق و جامع، توجه به الزامات و شرایط نظام‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور در تدوین برنامه‌ها و ... ارائه مي‌شود.
DOI : 0
کلمات کلیدی : اداره امور عمومی، نظام اداری، برنامه‌های توسعه، برنامه اصلاح اداری
پژوهش‏های متعدد نشان می‏دهد بسیاری از کشورها با تاکید بر مفاهیم دولت باز و داده باز، برنامه‏هایی را برای بهبود حاکمیت و اصلاح نظام اداری خود طرح‏ریزی نموده‏اند تا به این وسیله دولت خود را در مقابل شهروندان؛ بازتر، پاسخگوتر، کاراتر و شفاف‏تر سازند. بررسی منابع معتبر داخلی نشان می‏دهد موضوع دولت باز کمتر مورد توجه اندیشمندان حوزه مدیریت دولتی و اداره امور عمومی قرار گرفته است. با توجه به نو بودن مفاهیم داده باز و دولت باز و خلأ پژوهشی و شکاف مطالعاتی در این حوزه، به¬کارگیری و پیاده‏سازی این مفاهیم در نظام اداری مستلزم انجام مطالعات تطبیقی، پژوهش‏های عمیق و بررسی‏های کارشناسی در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است تا با توجه به شرایط و ساختار خاص کشور، خط‏مشی‏های مورد نیاز در این حوزه تدوین و اجرا گردد. مزایای دولت باز و راه¬کارهای مبتنی بر داده باز می‏تواند در حل چالش‏های حاکمیت و نظام اداری کشور مورد بهره‏برداری قرار گیرد. هدف از این مقاله، مروری بر مفاهیم دولت باز و داده باز است تا بر اساس مطالعات پیشین انجام شده، ابعاد دولت باز تبیین گردد، منافع و نقش این مفاهیم در تحول نظام اداری تصریح شود و در نهایت پیشنهاداتی در راستای بهره‏مندی از مزایای آن ارائه گردد.
DOI : 0
کلمات کلیدی : داده باز، خط‏مشی دولت باز، شفافیت، مشارکت شهروندان، پاسخگویی
طراحي و اجراي نظام مناسب ارزیابی و ارتقاء شایستگی‌های عمومی مدیران کشور با ديدگاه سنجش، اصلاح و بهبود مستمر در سطوح مختلف مدیریتی ضروری است. پژوهش حاضر که با هدف طراحی مدل شایستگی‌های عمومی مدیران دستگاه‌های اجرایی با روش آمیخته اجرا شده است، در مرحله کیفی از روش دلفی براي دریافت دیدگاه‌ها و تایید خبرگان استفاده گردید و برای اعتباریابی مدل از روش پیمایشی بهره می¬برد. جمع¬بندی نظرات خبرگان تحقیق نشان می¬دهد می¬توان در دستگاه¬های اجرایی ابعاد شایستگی‌های عمومی مدیران را در قالب ابعاد فردی، ارتباطی، فکری- ذهنی، اجرایی و ارزشی دسته بندی کرد. همچنین نتایج مرحله کمی این تحقیق نشان می¬دهد شاخص‏های بعد فردی شامل (صبر و بردباری، همت و سخت‏کوشی، شجاعت و قاطعیت، اعتماد به نفس، توفیق‏طلبی، خودآگاهی، مسئولیت‏پذیری، و وجدان کاری) بعد ارتباطی شامل (تعاون و همکاری، تیم و شبکه‏سازی، مهارت ارتباطی، و مدیریت تعارض)، بعد فکری-ذهنی شامل (تغییرطلبی و تحول‏گرایی، آینده‏نگری و تفکر راهبردی، کل¬نگری و نگرش فرایندی، نوجویی و تفکر خلاق، قدرت پایش محیطی، رهبری و قدرت نفوذ)، بعد اجرایی شامل (برنامه‌ریزی و هماهنگی، نظارت و کنترل، مدیریت دانش، استعدادیابی و جانشین‏پروری، پیشگامی و پیشرو بودن) و بعد ارزشی شامل (پاکدستی و امانت‏داری، انصاف و عدالت‏جویی، اخلاص، صداقت و راستگویی، تواضع و فروتنی، پاسخگویی، ثابت¬قدمی و توکل، تعهد و تعلق سازمانی) برای سنجش شایستگی مدیران عملیاتی مناسب و قابل قبول هستند.
DOI : 0
کلمات کلیدی : شایستگی¬های عمومی، مدل شایستگی، مدیران دستگاه¬های اجرایی، مدیران حرفه ای
با همه تعاریفی که تاکنون از دولت هوشمند صورت گرفته است تعریف دقیقی از اجزا و ابعاد آن که دارای اجماع باشد وجود ندارد. به دلیل نو بودن مباحث دولت هوشمند به¬عنوان نسل جدید دولت الکترونیکی که توان بسترسازی اقتصاد مقاومتی را داراست، هنوز چارچوب و مدل مشخصی ارائه نشده است. هدف از این پژوهش، شناسایی ابعاد دولت هوشمند و تعیین مراحل بلوغ آن است. بنابراین تلاش شده است تا با روش فراترکیب به مطالعه نظام¬مند مستندات علمی مرتبط با بحث پرداخته و مدلی برای بلوغ دولت هوشمند ارائه شود. در پایان با استفاده از روش آنتروپی شانون شاخص¬های هر بعد، با توجه به مطالعات پیشین، رتبه¬بندی شده و با تجمیع و تعدیل مدل¬های مرتبط با پژوهش، مراحل بلوغ هر بعد تعیین می¬شود. مدل نهایی براساس مصاحبه عمیق با خبرگان مشخص می¬شود. نتیجه پژوهش نشان می¬دهد دولت هوشمند دارای شش بعد است: مدیریت و رهبری هوشمند، زیرساخت و فناوری هوشمند، تعامل هوشمند، خدمات هوشمند، محیط هوشمند و امنیت هوشمند. نتایج تحقیق نشان می¬دهد مدل ارائه شده در مقایسه با پژوهش¬های دیگر کامل¬تر و دارای دسته¬بندی مشخص می-باشد. این پژوهش اولین پژوهش به¬منظور رتبه¬بندی شاخص¬ها و ابعاد دولت هوشمند است.
DOI : 0
کلمات کلیدی : دولت هوشمند، مدل بلوغ، دولت الکترونیکی، روش فراترکیب، اقتصاد مقاومتی
یکی از کارکردها و ماموریت های فصلنامه تحول اداری برگزاری میزگردهای تخصصی و کاربردی در حوزه نظام اداری در خصوص محورها و موضوعات کلیدی، به ویژه برنامه های اصلاح نظام اداری است. از این رو بنا داریم برنامه های ده گانه اصلاح نظام اداری را در شماره های مختلف به بحث و تبادل نظر گذاشته تا مخاطبین با اهداف، اقدامات، عملکرد، چالش ها و راه کارهای اجرای کارآمد برنامه ها آشنا شده و از دیدگاه های صاحب نظران و دست اندرکاران مربوطه، هم از بُعد علمی و دانشگاهی؛ و هم از منظر اجرایی برای پیشبرد برنامه های خود استفاده نمایند. در این شماره و بنا به ضرورت، بحث دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری که از موضوعات مهم برای سازمان اداری و استخدامی است با حضور دکتر مهدی شامی زنجانی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران؛ مهندس رضا باقری اصل، عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات؛ مهندس نادر آریا، مشاور وزیر اقتصاد در امور دولت الکترونیک؛ و مهندس شراره بخت¬جو، رئیس امور توسعه دولت الکترونیک سازمان اداری و استخدامی کشور، به¬عنوان مهمانان صاحب¬نظر و کارشناس در این حوزه، مورد بحث و بررسی قرار داده¬ایم که از نظرتان می¬گذرد.
DOI : 0
کلمات کلیدی : دستگاههای اجرایی ، توسعه دولت الکترونیک
شهر، شهروند، حقوق شهروندی، مردم¬سالاری؛ کلمات کلیدی که در دولت تدبیر و امید، به¬طور ویژه به آن پرداخته شد تا جائیکه منشور حقوق شهروندی و به¬دنبال آن حقوق شهروندی در نظام اداری به منظور ارج نهادن به شان و منزلت شهروندان در مراجعه به سیستم اداری در قالب بخشنامه به دستگاه¬های اجرایی ابلاغ شد. انقلاب شکوهمند اسلامی ایران چهار دهه پیش به¬ خواست مردم شکل گرفت و بر اصل مردم¬سالاری استوار گردید؛ اما روح این کلمات و معنای حقیقی این واژه¬ها در انبوه مشکلات و مسائل مختلف از نظرها دور ماند تا اینکه در دولت یازدهم و دوازدهم، همان مفاهیم در قامت واژگان جدید مطرح شد. این موضوع بهانه¬ای شد تا در شماره جدید فصلنامه تحول اداری آن¬را با صاحبان اندیشه و خرد به بحث و بررسی بگذاریم. دکتر علی¬اکبر گرجی، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس¬جمهور، معتقد است "حقوق شهروندی در نظام اداری از نان شب برای شهروندان ایرانی واجب¬تر است". از ضرورت تهیه منشور حقوق شهروندی تا تصویب¬نامه شورای¬عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری و الزامات اجرای آن به پرسش¬های ما پاسخ داد. ماحصل این گفت¬و¬گو از نظرتان می¬گذرد.
DOI : 0
کلمات کلیدی : حقوق شهروندی ، نظام اداری
دستورالعمل جایزه دولت الکترونیک به منظور ارزیابی میزان توسعه دولت الکترونیک در دستگاه های اجرایی و براساس برنامه جامع اصلاح نظام اداری، مطابق با مصوبه شماره 127675/ت 50642 هـ ، مورخ 28/10/93 در سیزدهمین جلسه کمیسیون توسعه دولت الکترونیک، تصویب و به شماره 549875 در تاریخ 19/03/1395 ابلاغ گردید. براساس این دستورالعمل، ارزیابی دستگاه های اجرایی در بخش تکلیفی و داوطلبانه صورت می گیرد.
DOI : 0
کلمات کلیدی : تعهد سازمانی،چشم انداز و سیاست، فرایندها و رویه ها،
اختلالات ناشی از تکنولوژی به سرعت در حال وقوع است. امواج تکنولوژی، مانند اینترنت اشیاء، داده-های بزرگ، آموزش ماشین و هوش مصنوعی ، زندگی شخصی و حرفه¬ای ما را به شکل اساسی تغییر داده است. دنیای جدیدی در حال ظهور است که در آن بسیاری از انواع مشاغل فعلی حذف می¬شوند؛ در حالی که افراد، نیازمند مجموعه¬¬های متفاوتی از مهارت¬ها هستند. مدیران بخش عمومی برای مقابله با چالش¬هایی که همراه با این تغییرات ناگهانی است، آماده نیستند. بسیاری از ساختارها و فرآیندهای دولتی موجود که در چند قرن اخیر تکامل یافته¬اند، در آینده نزدیک غیرقابل استفاده خواهند بود. نیاز مبرمی برای فراهم¬سازی زمینه برای دولت¬ها می¬باشد تا تجدیدنظر کنند که چگونه می¬توانند به بهترین شکل به شهروندان خود ارائه خدمت نمایند.
DOI : 0
کلمات کلیدی : چالش های اداره امور عمومی در دنیای هوش مصنوعی و ربات ها
انجمن اداره امور عمومی(مدیریت دولتی) امریکا، به نمایندگی از انجمن¬های حوزه¬ی خدمات عمومی، از سال 1939 تاکنون به¬عنوان معتبرترین انجمن ملی در امریکا بوده است. این انجمن متعلق به سازمان عمومی غیرانتفاعی ایالت ایلینویز می¬باشد که در ۱۳ سپتامبر ۱۹۴۵ به¬صورت رسمی به ثبت رسید. انجمن اداره امور عمومی امریکا به دنبال بهبود اثربخشی دولت¬ها بوده و از سازمان¬های حرفه¬ای، ارائه¬دهندگان دانش نظری و عملی، ناشران مجلات دموکراتیک در عالی¬ترین سطح و فعالان عرصه¬ی شهروندی جهانی حمایت می¬کند. مدیران انجمن اداره امور عمومی امریکا بر این عقیده¬اند که با استقبال از ایده¬های جدید، توجه به مسائل کلیدی خدمات عمومی و ایجاد تغییر در سطوح محلی، فدرال و بین¬المللی، می¬توانند کیفیت زندگی را در جهان افزایش دهند
DOI : 0
کلمات کلیدی : انجمن اداره امور عمومی (مدیریت دولتی) امریکا (ASPA) و مجله اداره امور عمومی PAR
سازمان¬ها مانند انسان¬ در چرخه¬ی حیات خود دچار تحول و تغییرات می¬شوند و نیروهای درون و بیرون سازمان را به سوی تغییر سوق می¬دهند. این تغییرات باید در جهت تامین بهینه¬ی نیازهای سازمان و کاهش چالش¬های آن باشد؛ اما چنان¬که در موسسات و شرکت¬های بزرگ و کوچک دیده می¬شود ممکن است تغییرات مذکور با موفقیت همراه نبوده و برخلاف انتظار، سازمان را به سمت افول بیشتر هدایت کنند. سوال این است چرا سازمان¬ها نمی¬توانند تحول یابند و یا در صورت اجرای طرح¬های تحولی، موفق به تحقق اهداف پیش¬بینی شده خود نمی¬شوند. چرا عملکرد و بازدهی سازمان¬ها پایین است؟ چرا سازمان¬ها و کارکنان آنها در انجام وظایف با نوعی بی¬انگیزگی و سستی روبرو هستند؟ فرهنگ به سازمان¬ها، پویایی، انگیزه و امید می¬بخشد. فرهنگ، ترجیح منافع جمعی به فردی را به مدیران القا می¬کند و آرمان «بهترین برای هموطن» را در ذهن مدیران و کارکنان جای می¬دهد. لذا فرهنگ سازمانی سنگ بنای تمام رفتارها، نگرش¬ها و فرآیندهای سازمانی است و شناخت دقیق زوایای آن و نحوه خلق مدل تعالی آن از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است. با توجه به اهمیت موضوع فرهنگ، در راستای بندهای 8 و 11 ماده¬ی 115 قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای بندهای 1، 20، 21 و 26 سیاست¬های کلی نظام اداری، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، حفظ حقوق مردم مندرج در فصل سوم (مواد 25، 26، 27، و 28) و ماده¬ 90 قانون مدیریت خدمات کشوری و عملیاتی نمودن برنامه ششم از برنامه جامع سه ساله اصلاح نظام اداری دوره دوم (تصویب¬نامه شورای¬عالی اداری به شماره 302596 تاریخ 14/06/1397)، نظام¬نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی در دستگاه¬های اجرایی (تصویب¬نامه شورای¬عالی اداری به شماره 302550 تاریخ 14/06/1397) ابلاغ شد. در همین راستا و به منظور ارائه اطلاعات مفید و متناسب با شرایط دستگاه‌های اجرایی و آشنایی آنها با تکالیف و نحوه انجام این تکالیف، در ادامه به تبیین نظام¬نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی پرداخته می شود.
DOI : 0
کلمات کلیدی : تبیین نظام نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی
اولین کنفرانس مدیریت منابع انسانی در سال 1395 با برنامه¬ریزی دانشگاه تهران و همکاری اساتید مطرح کشور برگزار شد تا با مشارکت محققان و متخصصان این حوزه، به مرجعی برای نشر و توسعه علمی منابع انسانی در کشور تبدیل شود. با توجه به اهمیت تحولات حوزه منابع انسانی، سومین کنفرانس و دومین جایزه مدل 34000 مدیریت منابع انسانی با استفاده از دستاوردهای دوره¬های قبل و با تکیه بر اهداف اصلی آن، در روزهای 13 و14 آذر 1397 برگزار گردید. اهداف اصلی این کنفرانس به شرح زیر می¬باشد. • بررسی چالش¬های منابع انسانی در بنگاه¬هاي كسب وكار • بررسی آخرين دستاوردهای علمی و اجرايی حوزه مديريت منابع انسانی • تعامل و تبادل تجارب پژوهشگران و متخصصين حوزه منابع انسانی • توسعه تكنيك¬های مديريت منابع انسانی در سازمان¬هاي كشور • توسعه و ترويج دانش منابع انسانی این اهداف در دو محور مدیریت منابع انسانی در سطح ملی و مدیریت منابع انسانی در سطح سازمان¬ها (هلدینگ¬ها، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت¬ها) مورد توجه قرار گرفته است.
DOI : 0
کلمات کلیدی : سومین کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی
مدیریت دانش، رویکردی است که به سرعت در حال تکامل است و به چالش¬های اخیر برای افزایش کارایی و بهبود اثربخشی فرآیندهای سازمانی، همراه با نوآوری توجه زیادی دارد. نیاز به مدیریت دانش براساس رشد ادراک جامعه دانشی، از این واقعیت سرچشمه می¬گیرد که دانش و به ویژه دانش کارکنان در عملکرد سازمانی و دسترسی به مزیت رقابتی پایدار، عنصری مهم تلقی می¬شود. بر این اساس مدیریت دانش برای سازمان‌های دولتی نیز یک اصل مهم محسوب می‌شود. مهم¬ترین دستاورد مدیریت دانش برای این¬گونه از سازمان‌ها، دانش‌محور کردن خدمات و ارتقاء سطح بهره‌وری است. نکته با اهمیتی که باید مدنظر قرار گیرد، توجه به ماهیت متفاوت سازمان‌های دولتی نسبت به بخش خصوصی است. متاسفانه بسیاری از مدل‌ها، تفاوت‌های مهم بین این دو بخش را نادیده می‌گیرند که خود منتج به شکست تجربه مدیریت دانش می‌شود. از این¬رو نیاز به طراحی مدلی برای ارزیابی سطح دانش‌محوری در دستگاه¬های اجرایی است که به واسطه آن بتوان تلاش‌هایی را که در این حوزه انجام می‌شود پایش نموده و در راستای تعالی سازمانی رهنمون ساخت.
DOI : 0
کلمات کلیدی : پروژه تدوین نظام نامه مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :سازمان اداری و استخدامی کشور
مدیر مسئول :جمشید انصاری
سردبیر :رحمت اله پاکدل
هیئت تحریریه :
بهزاد ابوالعلایی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
محمد ابویی اردکان عضو هیات علمی دانشگاه تهران
مجید پسران قادر مدرس دانشگاه آزاد اسلامی ، سازمان مديريت صنعتی و مراکز آموزش عالی
علی اصغر پورعزت عضو هیات علمی دانشگاه تهران
علی پیران نژاد عضو هیات علمی دانشگاه تهران
عباسعلی حاجی کریمی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
عمران رمضانی رئیس امور آموزش و بهسازی نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور
بهروز زارعی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
میرعلی سید نقوی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
مهدی شامی زنجانی عضو هیات علمی مدیریت دانشگاه تهران
سید علی صدرالسادات
سید احمد طباطبایی مشاور عالی سابق معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور، عضو هیئت موسس و مدیره انجمن- نایب رئیس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
حسن عابد جعفری عضو هیات علمی دانشگاه تهران
فرهاد علی پور عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
ابوالحسن فقیهی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
آرین قلی پور عضو هیات علمی دانشگاه تهران
رحمت الله قلی پور عضو هیات علمی دانشگاه تهران
علی اله قنبری رئیس امور آمار برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور
مهدی مرتضوی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
رضا واعظی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
مهدی هداوند عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
نورمحمد یعقوبی عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
شاپا :
شاپا الکترونیکی :

نمایه شده